Зробити домашньою|Додати в обране
  
---

Наради та зустрічі із колективами деревообробних підприємствах області

В рамках проведення Міжнародного Дня охорони праці головні державні інспектори відділів нагляду в АПК і СКС та з питань  експертизи умов праці  Управління Держпраці в Івано-Франківській області Гринишин Василь Тарасович і Острижнюк Оксана Іванівна, завідувач сектору профілактики виробничого травматизму відділення виконавчої  дирекції  Фонду соціального страхування  від нещасних випадків  на виробництві та професійних захворювань в м. Івано-Франківську Прокопів Світлана Богданівна з 20 по 25 квітня поточного року прийняли участь в нарадах та зустрічах з трудовими колективами підприємств деревообробної галузі:  товариствах з обмеженою відповідальністю м. Івано-Франківськ «ДБ-ВУД», «ДубКо» та «Солід-Україна».

Проведення повного розрахунку з працівником і видача трудової книжки в день звільнення – обов’язок роботодавця !

Згідно статті 47 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 КЗпП.

У разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу він зобов'язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника.

Державна політика в галузі охорони праці

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

В Основному Законі — Конституції України (ст. 43) зазначено: "Кожен має право на належні, безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом"; "Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється". "Кожен, хто працює, має право на відпочинок" (ст. 45). Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку,

 

Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Фактична та юридична адреса:
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67