Зробити домашньою|Додати в обране
  
---

Адміністративні послуги

                                ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДІМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 відомчої реєстрація (тимчасової реєстрації) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

                               Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Інформація про місце подання документів та отримання результату послуги

 1. Місцезнаходження Центру надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська

                м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9; вул. Галицька, 124-А; вул. Гетьмана Мазепи, 185; вул. Івана Павла ІІ, 42.         

 1. Інформація щодо режиму роботи

понеділок, вівторок, середа : 9.00 - 17.00 год. (без перерви)

четвер: 9.00 - 20.00год. (без перерви)

п’ятниця, субота: 9.00 - 16.00 год. (без перерви)

неділя, державні свята – вихідний день

понеділок, четвер з 9:00 год. До 17 :00 год.,

перерва 12:00-13:00 год.;

вівторок, середа, п’ятниця з 9:00 год. До 16 :00 год.,

перерва 12:00-13:00 год.;

субота, неділя, державні свята – вихідний день

 1. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

телефон/факс : 75-01-19, 75-20-41

e-mail: cnap@mvk.if.ua ,

веб-сайт: www.cnap.if.ua

 1. Нормативні акти, якими регламентуються надання адміністративної послуги

                Закони України              

Закон України «Про дорожній рух».

 1. Акти Кабінету Міністрів України

                Постанова Кабінету Міністрів № 8 від 06 січня 2010 року «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 31021-р «Питання Державної служби з питань праці»

 1. Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ  Держгірпромнагляду України від 27.01.2010 № 9 « Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2010 за № 163/17458

Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 №340, «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.04.2015 за № 438/26883.

Умови отримання адміністративної послуги

 1. Підстава для одержання адміністративної послуги

                Звернення юридичних та фізичних осіб, які є власниками технологічних транспортних засобів або використовують їх на законних підставах (далі-заявник) з заявою щодо реєстрації (тимчасової реєстрації) зазначених транспортних засобів (протягом 10 днів після придбання або виникнення інших законних прав на їх використання), у разі тимчасового ввезення на території України під зобов’язання про зворотне вивезення, передача технологічного транспортного засобу у довгострокову оренду (лізинг) та Позичку).

 1. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги      

   8.1. Письмова заява суб’єкта звернення(за зразком згідно з додатками 1 і2 до Порядку).

 1. 2. Копії паспорта (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);
 2. 3. Акт технічного огляду.

 8.4. Позитивний висновок експертизи, проведеної фахівцями експертно-технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних).

Копії документів (засвідчені згідно чинного законодавства):

  8.5. Наказу про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу (для юридичної особи);

  8.6.      Експлуатаційної документації (паспорт на транспортний засіб, інструкція з експлуатації.

  8.7.      Документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час реєстрації, та послуг за проведення технічного огляду(з відміткою банку).

  8.8.      Сертифіката відповідності, свідоцтва про визнання відповідності, декларації про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги.

8.9.        Одного будь-якого документів, що підтверджують правомірність    придбання технологічного транспортного засобу (п. 11 Порядку):

-              довідки – рахунка, яка видана підприємством виготовлювачем або іншим суб’єктом господарювання, що реалізує технологічний транспортний засіб.

-              акту приймання-передачі, виданого підприємством виготовлювачем ТТЗ чи його вузлів і агрегатів.

-              договору купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржової угоди, договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності.

-              документів, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні.

-              договору оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації ТТЗ за орендарем та дорученням на право керування і використання цього транспортного засобу.

-              вантажно-митної декларації на технологічно-транспортний засіб, що ввозиться, або посвідченням митного органу про реєстрацію ввезених на митну територію України ТТЗ, вузлів і агрегатів.

-              рішенням уповноваженого органу про відчуження ТТЗ.

-              виконавчого напису нотаріуса про витребування від боржника майна.

-              рішення суду про визнання права власності на ТТЗ.

-              договору про спільне володіння, користування у разі отримання ТТЗ кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв’язку з виходом або виключенням їх із кооперативу, рішенням органу управління господарського товариства, засвідченими в установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові) товариства у зв’язку з його виходом або виключенням з товариства технологічного транспортного засобу, переданого ним у власність або для користування.

-              Інших документів, що встановлюють право власності або користування транспортним засобом.

8.10.      Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, подається разом з документами свідоцтво про реєстрацію ТТЗ з позначкою про зняття з обліку.

Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше п’яти років) експлуатується суб’єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію, надається копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію ТТЗ, скріплені підписом посадової особи суб’єкта господарювання та печаткою.

 1. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник (уповноважена особа) надає письмову заяву, з поданими до неї документами, до ЦНАП або надсилає поштовим відправленням.

 1. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги – Безоплатно.

10.1 . Нормативно - правовий акт, який на підставі якого стягується плата – Відсутній.

10.2.  Розмір і порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу – Не вноситься.

 1. Строк надання адміністративної послуги - Строк законодавством не встановлено. Не перевищує 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.
 2. Результат адміністративної послуги

Свідоцтво   про  реєстрацію  встановленого  зразка  та
номерний знак, що відповідає державному стандарту.

 У разі надання неповного пакету документів, визначених Порядком, та/або їх оформлення з порушенням вимог чинного законодавства, або на який накладено арешт чи заборону на зняття його з обліку, та в інших випадках, передбачених законодавством-письмова відповідь власнику із зазначенням причин, що унеможливлюють надання послуги.

 1. 13. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Документи отримуються заявником особисто (уповноваженою особою) в ЦНАП або надсилається поштовим відправленням

 1. Примітка

Технологічний транспортний засіб,  що  належить  юридичній особі,   реєструється   за   місцезнаходженням  органу  юридичної особи,  а той,  що належить фізичній особі,  - за місцем проживання або перебування фізичної особи.

Допускається реєстрація технологічного транспортного засобу за місцем його експлуатації.

Не   допускається   зняття   з   обліку    технологічного
транспортного  засобу,  на  який  накладено  арешт  чи заборону на зняття  його  з  обліку,  та  в   інших   випадках,   передбачених законодавством.

Відповідальність за достовірність  поданих  на  реєстрацію документів або їх копій несе власник технологічного  транспортного засобу згідно із законодавством.

Тимчасова  реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється у разі:
    - тимчасового ввезення на територію  України  під  зобов'язання про   зворотне  вивезення.  При  цьому  реєстраційний документ і номерний знак на технологічний транспортний засіб, якщо він був
зареєстрований за межами України, здаються до експертно-технічного центру,  а  замість  них  видаються  свідоцтво  про  реєстрацію і номерний  знак  із  зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію
"Особливі примітки" строку їх дії. Первинні реєстраційний документ і  номерний  знак  повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації;
   -  передачі технологічного транспортного засобу у  довгострокову оренду  (лізинг)  та  позичку.  Тимчасове свідоцтво про реєстрацію видається  із  зазначенням  у  розділі  свідоцтва  про  реєстрацію "Особливі  примітки" строку його дії,  що визначається строком дії договору  оренди  (лізингу)  або  позички.  При   цьому   первинні
свідоцтво   про   реєстрацію   і   номерний   знак   здаються   до експертно-технічного центру, а після закінчення строку  тимчасової реєстрації повертаються власникові.
      Після    закінчення    строку    тимчасової    реєстрації
технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим.

 

 

                                        ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  АДІМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Відомчої перереєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

                                    Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Інформація про місце подання документів та отримання результату послуги

 1. Місцезнаходження Центру надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська

                м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності, 9; вул. Галицька, 124-А; вул. Гетьмана Мазепи, 185; вул. Івана Павла ІІ, 42.         

 1. Інформація щодо режиму роботи

понеділок, вівторок, середа : 9.00 - 17.00 год. (без перерви)

четвер: 9.00 - 20.00год. (без перерви)

п’ятниця, субота: 9.00 - 16.00 год. (без перерви)

неділя, державні свята – вихідний день

понеділок, четвер з 9:00 год. До 17 :00 год.,

перерва 12:00-13:00 год.;

вівторок, середа, п’ятниця з 9:00 год. До 16 :00 год.,

перерва 12:00-13:00 год.;

субота, неділя, державні свята – вихідний день

 1. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

телефон/факс : 75-01-19, 75-20-41

e-mail: cnap@mvk.if.ua ,

веб-сайт: www.cnap.if.ua

Нормативні акти, якими регламентуються надання адміністративної послуги

 1. Закони України

Закон України «Про дорожній рух».

 1. Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів № 8 від 06 січня 2010 року «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 31021-р «Питання Державної служби з питань праці»

 1. Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ  Держгірпромнагляду України від 27.01.2010 № 9 « Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2010 за № 163/17458

Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 №340, «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.04.2015 за № 438/26883.

Умови отримання адміністративної послуги

 1. Підстава для одержання адміністративної послуги Звернення юридичних та фізичних осіб, які є власниками технологічних транспортних засобів або використовують їх на законних підставах (далі-заявник) протягом 10 днів у разі настання обставин, у зв’язку з яким виникла потреба у внесенні змін у реєстраційні документи:

-              зміна найменування чи імені власника;

-              зміна форми власності;

-              зміна місця знаходження органу управління юридичної особи чи місця проживання або перебування фізичної особи-власника ТТЗ;

-              втрата або непридатність до подальшого використання свідоцтва про реєстрацію чи номерного знаку;

-              зміна вузлів і агрегатів, що мають ідентифікаційні номери;

-              переобладнання ТТЗ за умови проведення фахівцями експертно-технічного центру експертизи на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та інших випадках, передбачених законодавством.

 1. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

8.1. Письмова заява заява суб’єкта звернення(за зразком згідно з додатками 1 і2 до Порядку).

8.2. Акт технічного огляду.

8.3. Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу.

8.4. Копії паспорта (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);

8.5. Документів, що підтверджують правомірність    придбання чи використання  технологічного транспортного засобу, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, у тому числі довідки про встановлення вузла або агрегату з обмінного чи резервного фонду суб’єкта господарювання, скріпленою печаткою;

8.6. Документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час перереєстрації, та послуг за проведення технічного огляду (з відміткою банку). 

 1. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заявник (уповноважена особа) надає письмову заяву, з поданими до неї документами, до ЦНАП або надсилає поштовим відправленням
 2. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги - Безоплатно

10.1       Нормативно - правовий акт, який на підставі якого стягується плата               - Відсутній

10.2       Розмір і порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу - Не вноситься

 1. Строк надання адміністративної послуги

Строк законодавством не встановлено.

Не перевищує 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

 1. Результат адміністративної послуги

Свідоцтво   про  реєстрацію  встановленого  зразка  та номерний знак, що відповідає державному стандарту.

 У разі надання неповного пакету документів, визначених Порядком, та/або їх оформлення з порушенням вимог чинного законодавства, або на який накладено арешт чи заборону на зняття його з обліку, та в інших випадках, передбачених законодавством-письмова відповідь власнику із зазначенням причин, що унеможливлюють надання послуги.

 1. Можливі способи отримання відповіді (результату) Документи отримуються заявником особисто (уповноваженою особою) в ЦНАП або надсилається поштовим відправленням
 2. Примітка Технологічний транспортний засіб,  що  належить  юридичній особі,   реєструється   за   місцезнаходженням  органу  юридичної особи,  а той,  що належить фізичній особі,  - за місцем проживання або перебування фізичної особи.

Допускається реєстрація технологічного транспортного засобу за місцем його експлуатації.

Після    закінчення    строку    тимчасової    реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим. Первинні реєстраційний документ і номерний  знак  повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації;

Не   допускається   зняття   з   обліку    технологічного транспортного  засобу,  на  який  накладено  арешт  чи заборону на зняття  його  з  обліку,  та  в   інших   випадках,   передбачених законодавством.

Відповідальність за достовірність  поданих  на  реєстрацію документів або їх копій несе власник технологічного  транспортного засобу згідно із законодавством.

 Підставами для внесення змін у реєстраційні документи є:

-              зміна найменування чи імені власника;

-              зміна форми власності;

-              зміна місця знаходження органу управління юридичної особи чи місця проживання або перебування фізичної особи-власника ТТЗ;

-              втрата або непридатність до подальшого використання свідоцтва про реєстрацію чи номерного знаку;

-              зміна вузлів і агрегатів, що мають ідентифікаційні номери;

-              переобладнання ТТЗ за умови проведення фахівцями експертно-технічного центру експертизи на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та інших випадках, передбачених законодавством.

 

  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДІМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

щодо зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

                          Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Інформація про місце подання документів та отримання результату послуги

 1. Місцезнаходження Центру надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська

м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9

 1. Інформація щодо режиму роботи

понеділок, вівторок, середа : 9.00 - 17.00 год. (без перерви)

четвер: 9.00 - 20.00год. (без перерви)

п’ятниця, субота: 9.00 - 16.00 год. (без перерви)

 1. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

телефон/факс : 75-01-19, 75-21-41

e-mail: cnap@mvk.if.ua ,

веб-сайт: www.cnap.if.ua

 1. Нормативні акти, якими регламентуються надання адміністративної послуги

                Закони України              

Закон України «Про дорожній рух».

 1. Акти Кабінету Міністрів України

                Постанова Кабінету Міністрів № 8 від 06 січня 2010 року «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 31021-р «Питання Державної служби з питань праці»

 1. Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ  Держгірпромнагляду України від 27.01.2010 № 9 « Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2010 за № 163/17458

Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 №340, «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.04.2015 за № 438/26883.

                Умови отримання адміністративної послуги

 1. Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення юридичних та фізичних осіб, які є власниками технологічних транспортних засобів або використовують їх на законних підставах (далі-заявник) протягом 10 днів у разі настання обставин, у зв’язку з яким виникла потреба у внесенні змін у реєстраційні документи:

-              зміна найменування чи імені власника;

-              зміна форми власності;

-              зміна місця знаходження органу управління юридичної особи чи місця проживання або перебування фізичної особи-власника ТТЗ;

-              втрата або непридатність до подальшого використання свідоцтва про реєстрацію чи номерного знаку;

-              зміна вузлів і агрегатів, що мають ідентифікаційні номери;

-              переобладнання ТТЗ за умови проведення фахівцями експертно-технічного центру експертизи на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та інших випадках, передбачених законодавством.

 1. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги      
 2. Письмова заява заява суб’єкта звернення (за зразком згідно з додатками 1 і2 до Порядку).
 3. Акт технічного огляду.
 4. Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу.
 5. Копії паспорта (для повнолітньої фізичної особи та особи віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років);
 6. Документів, що підтверджують правомірність придбання чи використання  технологічного транспортного засобу, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, у тому числі довідки про встановлення вузла або агрегату з обмінного чи резервного фонду суб’єкта господарювання, скріпленою печаткою;
 7. Документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час перереєстрації, та послуг за проведення технічного огляду (з відміткою банку).

 

 1. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заявник (уповноважена особа) надає письмову заяву, з поданими до неї документами, до ЦНАП або надсилає поштовим відправленням
 2. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги - Безоплатно

10.1       Нормативно - правовий акт, який на підставі якого стягується плата -             Відсутній

10.2       Розмір і порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    Не вноситься

 1. Строк надання адміністративної послуги

                Строк законодавством не встановлено.

Не перевищує 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

 1. Результат адміністративної послуги

                У разі  зняття  технологічного  транспортного  засобу  з обліку у зв'язку з його відчуженням видача свідоцтва   про  реєстрацію технологічного транспортного засобу з відміткою «Знято з обліку»

Зняття  технологічного  транспортного  засобу  з обліку у зв'язку  з  непридатністю  до  подальшого  використання  та його вибракуванням   (списанням) – видача копії Свідоцтва про  реєстрацію технологічного транспортного засобу з відміткою «Знято з обліку», завіреної суб’єктом надання адміністративної послуги.

У разі надання неповного пакету документів, визначених Порядком, та/або їх оформлення з порушенням вимог чинного законодавства, або на який накладено арешт чи заборону на зняття його з обліку, та в інших випадках, передбачених законодавством-письмова відповідь власнику із зазначенням причин, що унеможливлюють надання послуги.

 1. Можливі способи отримання відповіді (результату) Отримуються заявником особисто (уповноваженою особою) в ЦНАП або надсилається поштовим відправленням
 2. Примітка Технологічний транспортний засіб,  що  належить  юридичній особі,   реєструється   за   місцезнаходженням  органу  юридичної особи,  а той,  що належить фізичній особі,  - за місцем проживання або перебування фізичної особи.

Допускається реєстрація технологічного транспортного засобу за місцем його експлуатації.

Після    закінчення    строку    тимчасової    реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим. Первинні реєстраційний документ і номерний  знак  повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації;

Не   допускається   зняття   з   обліку    технологічного транспортного  засобу,  на  який  накладено  арешт  чи заборону на зняття  його  з  обліку,  та  в   інших  випадках,   передбачених законодавством.

Відповідальність за достовірність  поданих  на  реєстрацію документів або їх копій несе власник технологічного  транспортного засобу згідно із законодавством.

 Зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв’язку з його відчуженням здійснюється тільки після технічного огляду транспортного засобу з метою звірки відповідності агрегатів, що мають ідентифікаційні номери, обліковим даним;

 Зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв’язку з непридатністю до подальшого використання та його вибракуванням (списанням) здійснюється без технічного огляду транспортного засобу. Вибракування (списання) технологічного транспортного засобу, що належить юридичній особі, підтверджується актом на списання (ліквідацію) основних засобів, а фізичній особі - її заявою. При цьому свідоцтво про реєстрацію таких ТТЗ здається управлінню Держпраці.

 

 

 

                               ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДІМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Інформація про місце подання документів та отримання результату послуги

 1. Місцезнаходження Центру надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська

                м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності, 9; вул. Галицька, 124-А; вул. Гетьмана Мазепи, 185; вул. Івана Павла ІІ, 42.         

 1. Інформація щодо режиму роботи

понеділок, вівторок, середа : 9.00 - 17.00 год. (без перерви)

четвер: 9.00 - 20.00год. (без перерви)

п’ятниця, субота: 9.00 - 16.00 год. (без перерви)

неділя, державні свята – вихідний день

понеділок, четвер з 9:00 год. До 17 :00 год.,

перерва 12:00-13:00 год.;

вівторок, середа, п’ятниця з 9:00 год. До 16 :00 год.,

перерва 12:00-13:00 год.;

субота, неділя, державні свята – вихідний день

 1. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

телефон/факс : 75-01-19, 75-20-41

e-mail: cnap@mvk.if.ua ,

веб-сайт: www.cnap.if.ua

 1. Нормативні акти, якими регламентуються надання адміністративної послуги

                       Закони України:     

 1. Закон України «Про охорону праці».
 2. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
 3. Закон України «Про адміністративні послуги».
 4. Акти Кабінету Міністрів України
 5. Постанова Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 року «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».
 6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»
 7. Акти центральних органів виконавчої влади

-              Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 року № 340, «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.04.2015 року за « 438/26883

 1. Умови отримання адміністративної послуги

                Підстава для одержання адміністративної послуги   

Звернення роботодавця, виробника або постачальника (уповноваженої ним особи) до центру надання адміністративних послуг (далі  - ЦНАП)

 1. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги            Для одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки заявником подаються:

 заява на одержання дозволу, до якої додається висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, а саме:

-              на виконання робіт підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт;

-              на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання;

-              на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо відповідності таких машин, механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

 1. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Документи подаються роботодавцем, виробником або постачальником особисто (уповноваженою ними особою) чи надсилається рекомендованим листом до ЦНАП
 2. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

                Безоплатно

10.1       Нормативно-правовий акт, на підставі якого стягується плата            

              Відсутній

10.2       Розмір і порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу    Не вноситься

 1. Строк надання адміністративної послуги

                Строк видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки або повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів з дня отримання документів, зазначених у пункті 8 цієї картки.

 1. Результат надання адміністративної послуги

                Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки або повідомлення про відмову у його видачі

 1. Способи отримання відповіді (результату)

                Роботодавцем, виробником або постачальником особисто (уповноваженою ним особою) в ЦНАП або надсилаються поштовим відправленням.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДІМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

З анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Інформація про місце подання документів та отримання результату послуги

 1. Місцезнаходження Центру надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська

                м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності, 9; вул. Галицька, 124-А; вул. Гетьмана Мазепи, 185; вул. Івана Павла ІІ, 42.         

 1. Інформація щодо режиму роботи

понеділок, вівторок, середа : 9.00 - 17.00 год. (без перерви)

четвер: 9.00 - 20.00год. (без перерви)

п’ятниця, субота: 9.00 - 16.00 год. (без перерви)

неділя, державні свята – вихідний день

понеділок, четвер з 9:00 год. До 17 :00 год.,

перерва 12:00-13:00 год.;

вівторок, середа, п’ятниця з 9:00 год. До 16 :00 год.,

перерва 12:00-13:00 год.;

субота, неділя, державні свята – вихідний день

 1. Телефон/факс (довідки), адреса електрон

 

Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Фактична та юридична адреса:
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67