Зробити домашньою|Додати в обране
  
---

Доступ до публічної інформації

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».Доступ до публічної інформації регламентується Законом України «Про доступ до публічної інформації».
Надання публічної інформації Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

 

Письмовий запит подається в довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення форм запитів на інформацію.Для оформлення інформаційного запиту:

Для громадян, громадських організацій та юридичних осіб:

усно: телефон (0342) 75-22-28
письмово: вул. Незалежності, 67, м. Івано-Франківськ, 76018 (на конверті вказувати "Публічна інформація");
відповідальна особа - Найдич Христина Василівна;
факс: (0342) 75-22-29
електронна пошта: 09if@dsp.gov.ua або ifdsp@ukr.netФорми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

 

- Від фізичної особи; Завантажити
- Від юридичної особи; Завантажити
- Від об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи. Завантажити

 

Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію:

Звіт за 2016 рік

Звіт за січень 2017 року

Звіт за лютий 2017 року


 

Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Фактична та юридична адреса:
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67