Зробити домашньою|Додати в обране
  
---

Керівництво

Начальник управління - Росипайло Ігор Ярославович - тел. (0342) 75-22-29

Перший заступник начальника управління - Мазур Руслан Богданович - тел. (0342) 75-22-26

Заступник начальника управління - Клим Мирослава Іллівна - тел. (0342) 78-69-26

Відділ з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів: (основні функції та завдання)
Начальник відділу - Дубнюк Іванна Іванівна - тел. (0342) 78-69-26, dubniukivanna@ukr.net
Заступник начальника відділу - Салига Світлана Михайлівна - тел. (0342) 78-69-26, salygasvitlana@ukr.net
Головний державний інспектор - Безклуба Наталя Степанівна тел. (0342) 78-69-26, bezkluba_natalya@ukr.net
Головний державний інспектор - Юрочко Андрій Степанович тел. (0342) 78-69-26, andriyyrochko@ukr.net
Головний державний інспектор - Сабадаш Роксоляна Тарасівна тел. (0342) 78-69-26, sabadashroksolana@ukr.net
Головний державний інспектор - Заєць Ігор Степанович тел. (0342) 78-69-26, zaecigor04@ukr.net
Головний державний інспектор - Тимошук Наталія Степанівна тел. (0342) 78-69-26, timoschuck.n@ukr.net
Головний державний інспектор - Когадько Алла Петрівна тел. (0342) 78-69-26, kogadkoalla@ukr.net
Головний державний інспектор - Самуляк Галина Василівна тел. (0342) 78-69-26, samuljakgalja@ukr.net
Головний державний інспектор - Заверач Олександра Йосипівна тел. (0342) 78-69-26, zavarachlesya@ukr.net
Головний державний інспектор - Василечко Тарас Ярославович тел. (0342) 78-69-26, vasylechkotaras@ukr.net
Головний державний інспектор - Возняк Марія Андріївна тел. (0342) 78-69-26, voznyakmariy@ukr.net
Головний державний інспектор - Парахоняк Орест Теофільович тел. (0342) 78-69-26, parahonyakorest_04@ukr.net
Головний державний інспектор - Туєшин Богдана Миронівна тел. (0342) 78-69-26, tueshinbogdana@ukr.net
Головний державний інспектор - Кульчицький Тарас Дмитрович тел. (0342) 78-69-26, kylchuckujtaras@ukr.net
Головний державний інспектор - Вань Зоряна Михайлівна тел. (0342) 78-69-26, vanzorjana04@ukr.net
Старший інспектор - Замрикот Юлія Богданівна тел. (0342) 78-69-26, zamrukotyulia@ukr.net

Сектор з питань додержання законодавства застрахованих осіб, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці (основні функції та завдання)
Завідувач сектору - Абібуллаєва Мар'яна Василівна - тел. (0342) 78-69-26, abibullaevamaryana@ukr.net

Відділ з питань гігієни праці (основні функції та завдання)
Начальник відділу -
Головний державний інспектор - Луцька Галина Костянтинівна, тел. (0342)75-22-28, lytskagalina@ukr.net

Відділ з питань експертизи умов праці (основні функції та завдання)
Начальник відділу - Ткачівська Ольга Василівна, тел. (0342)53-01-14, tkachivska-olga_06@ukr.net
Головний державний інспектор - Острижнюк Оксана Іванівна тел. (0342)53-01-14, ostryzhnuik-oksana06.if@ukr.net
Головний державний інспектор - Млиниський Юрій Іванович тел. (0342)53-01-14, Mlynynyskyiyurii_06@ukr.net
Головний державний інспектор - Соколовська Валентина Олексіївна тел. (0342)53-01-14, sokolovska-valentina@ukr.net

Відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг (основні функції та завдання)
Начальник відділу - Невендльовський Петро Мирославович, тел. (0342)75-22-28, nevendlovskyypetro@ukr.net
Головний державний інспектор - Череп Вікторія Юріївна, тел. (0342)75-22-28, cherepvika@ukr.net
Головний державний інспектор - Образюк Богдана Богданівна тел. (0342)75-22-28, obrazyk.bogdana@ukr.net
Головний державний інспектор - Марусик Мар’яна Миколаївна тел. (0342)75-22-28, marusykmaryana@ukr.net

Відділ нагляду в будівництві, енергетиці, машинобудуванні, котлонагляді на транспорті та зв’язку (основні функції та завдання)
Начальник відділу - Іванишин Андрій Володимирович, тел. (0342)55-24-29, ivanyshynandriy@ukr.net
Заступник начальника відділу - Данилюк Михайло Ярославович, тел. (0342)55-24-29, danylukmyhailo@ukr.net
Головний державний інспектор - Берчак Михайло Миколайович тел. (0342)55-24-29, berchakmyhailo@ukr.net
Головний державний інспектор - Боднар Василь Степанович тел. (0342)55-24-29, bodnarvasil09@ukr.net
Головний державний інспектор - Кайдан Володимир Мирославович тел. (0342)55-24-29, kaidanvolodymyr@ukr.net
Головний державний інспектор - Кваснюк Святослав Романович тел. (0342)55-24-29, kvasniuk_sv@ukr.net
Головний державний інспектор - Ланківський Дмитро Миколайович тел. (0342)55-24-29, lankivskyidmytro@ukr.net
Головний державний інспектор - Луців Володимир Степанович тел. (0342)55-24-29, lucivvolodymyr@ukr.net
Головний державний інспектор - Намуравний Олег Ярославович тел. (0342)55-24-29, namuravniyoleh@ukr.net
Головний державний інспектор - Семчук Володимир Дмитрович тел. (0342)55-24-29, semchukvolodymyr@ukr.net

Відділ нагляду в нафтогазовому комплексі та гірничорудній промисловості (основні функції та завдання)
Начальник відділу - Пленюк Василь Михайлович, тел. (0342)53-75-03, plenykvasul@ukr.net
Головний державний інспектор - Семак Богдан Миколайович тел. (0342)53-75-03, semakbohdan@ukr.net
Головний державний інспектор - Слободян Віталій Тарасович тел. (0342)53-75-03, slobodyanvitaliy@ukr.net
Головний державний інспектор - Калинюк Марія Миколаївна тел. (0342)53-75-03, kalinyukmaria@ukr.net

Сектор гірничого нагляду (основні функції та завдання)
Завідувач сектору - Мельник Богдан Іванович, тел. (0342)53-75-03, melnukbohdan@ukr.net
Головний державний інспектор - Полатайко Володимир Володимирович тел. (0342)53-75-03, polataikovolodumur@ukr.net
Головний державний інспектор - Федько Роман Володимирович тел. (0342)53-75-03, fedkoroman@ukr.net

Відділ нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки (основні функції та завдання)
Начальник відділу - Лукань Юрій Дмитрович, тел. (0342)75-22-27, lukan.yuriy@ukr.net
Головний державний інспектор - Петриловський Микола Володимирович тел. (0342)75-22-27, petrylovskyy.mykola@ukr.net
Головний державний інспектор - Крочак Олег Ярославович тел. (0342)75-22-27, krochak.oleg@ukr.net
Головний державний інспектор - Ферій Юрій Васильович тел. (0342)75-22-27, feriy.yuriy@ukr.net
Головний державний інспектор - Мандрик Андрій Володимирович тел. (0342)75-22-27, mandryk_andrii@ukr.net
Головний державний інспектор - Ємець Леся Степанівна тел. (0342)75-22-27, yemets.lesya@ukr.net

Відділ нагляду в АПК та СКС (основні функції та завдання)
Начальник відділу - Ковалюк Михайло Андрійович, тел. (0342)53-01-14, ifapkkovalyuk@ukr.net
Головний державний інспектор Органістий Володимир Адамович тел. (0342)53-01-14, ifapkorganisty@ukr.net
Головний державний інспектор Олексюк Микола Михайлович тел. (0342)53-01-14, ifapkoleksyuk@ukr.net
Головний державний інспектор Кисляк Юрій Васильович тел. (0342)53-01-14, ifapkkysliak@ukr.net
Головний державний інспектор Шендирівський Олег Ярославович тел. (0342)53-01-14, ifapkshendirivskij@ukr.net
Головний державний інспектор Жданюк Андрій Валерійович тел. (0342)53-01-14, ifapkzhdanyuk@ukr.net
Головний державний інспектор Гринишин Василь Тарасович тел. (0342)53-01-14, ifapkhrynyshyn@ukr.net

Відділ бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення
Начальник відділу - головний бухгалтер - Стасинець Надія Євгенівна, тел. (0342)75-22-31, stasynecnadiya@ukr.net
Головний спеціаліст-бухгалтер - Чачунь Галина Ярославівна тел. (0342)75-22-31, chachyngalyna@ukr.net

Сектор розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму (основні функції та завдання)
Завідувач сектору - Кернякевич Сергій Любомирович, тел. (0342)75-22-28, kernakevuch@ukr.net
Головний державний інспектор Крохмалюк Олена Степанівна тел. (0342)75-22-28 @ukr.net

Сектор персоналу
Завідувач сектору -Костишин Наталія Дмитрівна, тел. (0342)75-22-29, kostyshynnataliya@ukr.net
Головний спеціаліст - Майструк Ірина Володимирівна, тел. (0342)75-22-29, maistrukiryna@ukr.net

Сектор документального забезпечення та контролю (основні функції та завдання)
Завідувач сектору - Совин Мар'яна Степанівна, тел. (0342)75-22-29, sovyn.mariana@ukr.net

Сектор звернення громадян, доступу до публічної інформації та організаційно-аналітичного забезпечення (основні функції та завдання)
Завідувач сектору - Найдич Христина Василівна, тел. (0342)75-22-28, naidychkhrystyna@ukr.net
Головний спеціаліст - Брус Галина Богданівна тел. (0342) 78-69-26, galjabrys@ukr.net
Головний спеціаліст - Юрочко Роксолана Петрівна тел. (0342)75-22-28, roksolanayurochko@ukr.net

Сектор юридичного забезпечення
Завідувач сектору - Строєв Олексій Сергійович, тел. (0342)75-22-28, troyevoleksiy@ukr.net
Головний спеціаліст - юрисконсульт - Федик Наталія Ярославівна, тел. (0342)75-22-28, natalya_fedik@ukr.net
Головний спеціаліст - юрисконсульт Карпаш Галина Володимирівна тел. (0342) 78-69-26, karpashgalyna@ukr.net

Головний спеціаліст взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків та з питань Євроінтеграції
Жовтуля Олена Миколаївна тел. (0342)75-22-29, zhovtula_olena@ukr.net

Головний спеціаліст з питань протидії корупції
Крупа Микола Іванович тел. (0342) 78-69-26, krupamukola@ukr.net
 

Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Фактична та юридична адреса:
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67