Зробити домашньою|Додати в обране
  
» » Підстави для встановлення професійного характеру виявленого захворювання у працівників
---

Підстави для встановлення професійного характеру виявленого захворювання у працівників

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» затверджено єдиний підхід до порядку проведення розслідування випадків хронічних професійних захворювань (отруєнь).
Професійний характер захворювання (отруєння) встановлюється експертною комісією спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу (далі - ЛПЗ), склад якої затверджує керівник закладу. У разі потреби до роботи лікарсько-експертної комісії залучаються спеціалісти підприємства, робочого органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, первинної профспілкової організації, членом якої є хворий, або уповноважена особа з питань охорони праці, якщо хворий не є членом профспілки.
Віднесення захворювання до професійного здійснюється відповідно до процедури встановлення зв’язку захворювання з умовами праці згідно з додатком 14 та переліку професійних захворювань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000р. № 1662.
Рішення про зв'язок захворювання з умовами праці приймається на підставі клінічних, функціональних досліджень (під час амбулаторного чи стаціонарного лікування) з урахуванням відомостей, зазначених у таких документах:
- Копія трудової книжки – для визначення стажу роботи в умовах дії шкідливих виробничих факторів;
- Виписка з амбулаторної карти або з історії хвороби, у якій відображено початок та динаміку розвитку захворювання;
- Копія медичної книжки, у якій відображено дані попереднього та періодичних медичних оглядів;
- Медичний висновок головного спеціаліста з професійних захворювань (лікаря-профпатолога) області, АР Крим, м. Київ та м. Севастополь;
- Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці (інформаційна довідка про умови праці працівника), що складається лікарем з гігієни праці Управління Держпраці області (головним державним інспектором з питань гігієни праці), складеної відповідно до Наказу МОЗ України від 13.12.2004р. № 614;
- Висновки фтизіатра, нарколога та інші документи у разі потреби;
- Акт форми П-4 та карти форми П-5( актах ф.Н-1 та Н-5 – у разі гострого професійного захворювання);

Висновок лікарсько-експертної комісії спеціалізованого ЛПЗ про наявність/відсутність професійного характеру захворювання надається хворому, а копії надсилаються за місцем роботи або проживання хворого головному спеціалісту з професійних захворювань області, АР Крим, м. Київ та м. Севастополь та робочому органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
У висновку, крім діагноз, обов’язково зазначаються відомості про наявність/відсутність професійного захворювання та придатність/непридатність до роботи за професією у шкідливих умовах праці.

Головний державний інспектор
відділу з питань гігієни праці Г. Гринів

скачать dle 10.5фильмы бесплатно
 

Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Фактична та юридична адреса:
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67