Зробити домашньою|Додати в обране
  
» » ПОРУШУЄШ ТРУДОВІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ – ВІДПОВІДАЙ
---

ПОРУШУЄШ ТРУДОВІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ – ВІДПОВІДАЙ

З набуттям чинності нових Порядків здійснення державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 року № 295 "Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" зросла відповідальність за порушення вимог законодавства про працю.

Відповідно до вимог Постанови № 295 державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів місцевих рад,  посадовими обов’язками яких передбачено контрольні повноваження.  

           Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначено Законом № 877. Відповідно до ст. 2 цього Закону заходи контролю здійснюються органами державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у встановленому ним порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами.

        Повноваження державних інспекторів праці в Україні визначено конвенціями № 81 та № 129, ратифікованими законами України, ст. 259 КЗпП України, ст. 35 Закону України про оплату праці, Положенням № 96. Зазначені конвенції і є тими міжнародними договорами, які визначають особливості здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Відповідно до них система інспекції праці застосовується до всіх підприємств, щодо яких інспектори зобов’язані забезпечити застосування правових норм щодо умов праці та охорони працівників під час їхньої роботи.

       Інспектори праці за наявності службового посвідчення, безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин   самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця, ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію чи відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги (пп. 2 п. 11 Порядку), наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні або письмові пояснення (пп. 3 п. 11 Порядку). За наявності ознак кримінального правопорушення або створення загрози безпеці інспектори праці вправі залучати до проведення інспекційних відвідувань працівників правоохоронних органів.

      Відповідно до вимог Постанови КМУ при здійсненні інспекційного відвідування  інспектору  надається робоче місце, в тому числі і для можливості ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування.

      При проведенні інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці може користуватися засобами аудіо-, фото- та відеотехніки (пп. 1, 6 п. 11 Порядку).

      Вимога інспектора праці про надання для ознайомлення документів та їх копій чи витягів з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, винесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання (п. 12 Порядку).

Підстави для інспектування визначені пунктом 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Так, ДФС, Держстат, Пенсійний фонд щомісяця аналізують інформацію з державних реєстрів та повідомляють Держпраці про ймовірні порушення законодавства про працю, зокрема, про недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, неналежне оформлення трудових відносин, несвоєчасну виплату заробітної плати і т.д..

 У разі виявлення порушень вимог законодавства про працю в частині використання праці неоформлених працівників,  несвоєчасної та не у повному обсязі виплати заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій, заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності інспекторами праці будуть вживатися відразу. Відповідальність фізичні та юридичні особи нестимуть відповідно до вимог статті 265 КЗпП України. Інспектором праці  об’єкту відвідування вноситиметься обов’язковий для виконання припис і одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складається протокол про адміністративне правопорушення та накладається фінансова санкція.

Проблема використання праці неоформлених найманих працівників є актуальною для всіх областей України.  Найпоширеніша  нелегальна зайнятість у сферах будівництва, туристичного бізнесу, торгівлі, в закладах громадського харчування, на станціях технічного обслуговування автомобілів пасажирських перевезень, деревообробки та заготівель лісу тощо. Тому, інспекційні відвідування з врахуванням критеріїв, визначених пунктом 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, в першу чергу будуть проводитись у роботодавців, які займаються вищевказаними видами діяльності.

Варто зазначити, що за недопущення до інспекційного відвідування з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні передбачено відповідальність роботодавця у 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (мзп) (абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП). А якщо мета інспекційного відвідування  виявити неоформлених працівників, то перешкоди в її проведенні зумовлюють відповідальність у 100-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Перешкоджання контрольному заходу з питань праці тягне за собою й адміністративну відповідальність посадових осіб у вигляді штрафу від 50 до 100 нмдг (ст. 188-6 КпАП).

Перешкодами у діяльності інспектора праці в контексті Порядку є (п. 16 Порядку) :

         відмова допустити до проведення відвідування;

         ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування;

         створення перепон у реалізації інших прав, передбачених пунктом 11 Порядку, наприклад, недопуск в приміщення, де використовують найману працю, перешкоджання в відеофіксації інспектування, ненадання робочого місця для конфіденційних розмов із працівниками.

Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці, а у разі незгоди з їхнім рішенням - до керівника або заступника керівника Держпраці. Скарга розглядатиметься у 30-денний строк з дати її надходження.

Одночасно, окрім контролюючих функцій, Управління Держпраці в Івано-Франківській області проводить активну консультаційну та роз’яснювальну роботу з метою попередження та недопущення роботодавцем порушень законодавства про працю. Крім цього, на сайті Управління Держпраці в області постійно розміщуються статті, роз’яснення з питань нововведень і змін в чинному законодавстві. 

скачать dle 10.5фильмы бесплатно
 

Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Фактична та юридична адреса:
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67