Зробити домашньою|Додати в обране
  
» » Знайшов роботу – вимагай укладення трудового договору
---

Знайшов роботу – вимагай укладення трудового договору

Відповідно до вимог чинного трудового законодавства при оформленні працівника на роботу в обов’язковому порядку укладається трудовий договір.

Згідно статті 21 КЗпП України трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці укладенням трудового договору на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

За частиною 3 статті 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування й реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Працівник не може бути допущений до роботи, якщо наказ (розпорядження) про його прийняття на роботу ще не видане. Допущення працівника до роботи без належного оформлення працевлаштування буде неправомірним.

Відповідно до статті 24 КЗпП України трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми трудового договору є обов’язковим:

  • у разі організованого набору працівників;
  • у разі укладення трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;

3) у разі укладення контракту (якщо законами України дозволено застосовувати зазначену форму трудового договору);

4) у разі, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

5) у разі укладення трудового договору з неповнолітнім;

6) при укладенні трудового договору з фізичною особою.

Проте, виявляються неодинокі факти неоформлених трудових відносин, коли трудові договори не укладаються, а панують усні домовленості між роботодавцями і працівниками щодо умов праці і її оплати.

Погоджуючись працювати не оформленими, працівники до кінця не усвідомлюють, що вони залишаються соціально незахищеними. Вони втрачають право на соціальне страхування, оскільки з їхньої зарплати, яку вони отримують неофіційно, не сплачуються страхові внески, і в разі хвороби вони втрачають право на отримання допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; у разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання втрачають право на отримання відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням їхнього здоров’я, а також втрачають право на щорічну оплачувану відпустку. І не менш важливо, що їхня робота не зараховується в стаж для отримання пенсії.

Не оформлений працівник немає ніякої гарантії щодо терміну перебування на роботі. Роботодавець в будь який момент може безпідставно попросити працівника піти з роботи і як буває в багатьох випадках, при цьому не розрахуватись. Отже той, хто шукає роботу повинен думати про себе, про своє майбутнє і ні в якому разі не погоджуватись працювати без оформлення належним чином трудових відносин!

Не слід ототожнювати поняття «Трудовий договір» з поняттям «Трудова угода». У трудовому законодавстві поняття «Трудова угода» не визначено. Ця форма належить до цивільно-правових договорів, що регулюються нормами цивільного права, і законодавство про працю на них не поширюється. Тобто, трудова угода – це цивільно – правовий договір на виконання певних робіт.

Відповідно до статті 837 Цивільного Кодексу України за трудовою угодою (договором підряду) одна сторона (підрядчик) зобов’язується виконати на свій ризик певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану роботу.

У разі укладення трудової угоди працівник не подає заяву про прийняття на роботу, підприємство не видає наказ про зарахування його на певну посаду і не вноситься запис до трудової книжки.

На виконання роботи за трудовою угодою не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, умови колективного договору, в тому числі різні соціальні гарантії, передбачені ним (щорічна відпустка, харчування, путівки, спецодяг, тощо). Громадяни, котрі працюють на умовах цивільно-правового характеру (трудової угоди), підлягають державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням; на випадок безробіття лише за умови сплати відповідних страхових внесків на добровільних засадах. До стажу роботи зараховується також робота за угодами цивільно-правового характеру за умови сплати страхових внесків.

скачать dle 10.5фильмы бесплатно
 

Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Фактична та юридична адреса:
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67