Зробити домашньою|Додати в обране
  
---

ПИТАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ УМОВ ПРАЦІ

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року № 442 (далі – Порядок № 442) та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Мінпраці України від 01.09.1992 року № 41.

Карта умов праці під час проведення атестації заповнюється згідно з Інструкцією, затвердженою Мінпраці України від 30.11.1992 року № 06-41-48 та МОЗ України від 27.11.1992 року

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах i в організаціях незалежно від форми власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, установки, прилади та апарати, сировина та матеріали є потенційними шкідливими та небезпечними виробничими факторами, що можуть несприятливо чи взагалі негативно впливати на стан здоров'я найманих працівників, а у деяких випадках також навіть на їхніх нащадків як зараз, так i в майбутньому.

Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або повно важенним органом (адміністрацією, керівництвом) i працюючим у сфері реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах, на зразок додаткових оплачуваних відпусток, надбавок за роботу у шкідливих умовах праці, скороченої тривалості робочого часу, харчування та інших.

Атестація робочих мiсць передбачає:

- виявлення шкідливих та небезпечних факторів i причин формування несприятливих умов праці;

- санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

- комплексну оцінку факторів виробничого середовища i характеру працi на відповідність їх характеристик стандартам безпеки працi, будівельним та санітарним нормам i правилам;

- визначення ступеню шкідливості і небезпечності працi та її характеру за гігієнічною класифікацією;

- обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;

- визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;

- визначення i реалізацію технічних i організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію умов та характеру працi.

Період переатестації визначається самим підприємством у колективному договорі, але не повинен перебільшувати 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на власника підприємства.

Для організації та проведення атестацiї керівник пiдприємства видає наказ, в якому: зазнаються основа та завдання атестацiї; затверджуються склад, голова i секретар постійно діючої атестаційної комісії, визначаються її повноваження; визначаються терміни i графіки проведення підготовчих робіт у структурних підрозділах пiдприємства; визначаються взаємодія із зацікавленими державними органами i громадськими організаціями; визначаються проектні чи науково-дослідні установи для науково-технічної оцінки умов працi i участі в розробці заходів що до усунення шкідливих виробничих факторів.

До складу атестацiйної комiсiї рекомендується включити головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, працi i заробітної плати, охорони працi, членів громадських організацій та інших.

Атестаційна комісія:

- здійснює організаційне i методичне керівництво та контроль за ходом проведення роботи на всіх етапах;

- органiзує виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу з їх експлуатацією, визначає межу робочих місць (робочих зон) та надає їм відповідний номер;

- складає перелік робочих місць, що підлягають атестації; порівнює застосовуваний технологічний процес, склад обладнання, використовувані сировину i матеріали із передбаченими у проекті;

- визначає обсяг необхідних досліджень шкідливих i небезпечних факторів виробничого середовища та органiзує їх дослідження;

- прогнозує та виявляє наявність шкідливих i небезпечних факторiв на робочих місцях;

- встановлює згідно з Єдиним тарифно-кваліфікаційним довiдком (ЄТКД) відповідність найменування професій i посад працівників, зайнятих на цих робочих мiсцях, характеру фактично виконуваних робіт;

- складає Карту умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних робочих мiсць;

- проводить атестацію i складає перелік робочих місць, виробництв, професiй та посад з несприятливими умовами праці;

- організує розробку заходів щодо покращання умов праці i оздоровлення працівників.

За результатами атестації складається перелік:

- робочих місць, виробництв, робіт, професій i посад, працівникам яких підтверджене право на пільги i компенсації, передбачені законодавством, а також за рахунок коштів підприємства Закону України "Про пенсійне забезпечення ";

- робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх покращання.

Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії i посади яких внесені до переліку.

Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності i зберігаються на підприємстві протягом 50 років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається на роботодавця.

скачать dle 10.5фильмы бесплатно
 

Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Фактична та юридична адреса:
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67