Зробити домашньою|Додати в обране
  
» » Людська гідність і справедливість для всіх нас
---

Людська гідність і справедливість для всіх нас

До Всеукраїнського тижня права Управління Держпраці у Івано-Франківській області проводить лекції, бесіди з питань реалізації і захисту прав людини. Сьогодні розповімо про унікальний документ, своєрідну основу, на якій базуються міжнародні стандарти в сфері прав людини. Це - загальна декларація прав людини.

Загальна декларація прав людини є першим універсальним в історії міжнародних відносин актом, в якому проголошені принципи забезпечення основних прав і свобод людини. Вона була прийнята й проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Декларація, що закріпила основні цінності для світової спільноти, була складена представниками всіх континентів і правових традицій. Вона стала документом, навколо якого зосереджено роботу правників та фахівців у галузі прав людини. Зокрема, від України вклад до тексту Загальної декларації зробив академік Володимир Корецький.

Загальна декларація прав людини була прийнята у формі резолюції Генеральної Асамблеї і тому згідно зі Статутом ООН носить рекомендаційний характер. Проте, нині права і свободи, проголошені в ній, розглядаються як загальноприйняті норми і принципи міжнародного права, які знайшли своє відображення в конституціях багатьох країн світу, чим і підтверджують її феноменальність.

Всі люди народжуються вільними і рівними і своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканість.

Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було підбурювання до такої дискримінації.

Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання.

Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканість його житла, тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань.

Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників.

Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй країні. Воля народу повинна бути основою влади уряду.

Кожна людина має право на працю. На вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.

Кожна людина, без будь якої дискримінації, має право на рівну оплату за рівну працю.

Кожний працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім»ї, і яка в разі необхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення.

Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку.

Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров»я і добробуту її самої та її сім»ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини.

Права людини не є чарівним ключем від усіх дверей, що ведуть до щастя і справедливості, а, скоріше, одним з багатьох принципів, що мають співіснувати у демократичній, правовій державі, яка заснована на принципах законності.

скачать dle 10.5фильмы бесплатно
 

Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Фактична та юридична адреса:
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67