Зробити домашньою|Додати в обране
  
---

Ринковий нагляд

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2021 рік та обґрунтування

Секторальний план державного ринкового нагляду на 2020 рік та обгрунтування

 

 

ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ, ЯКА НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗАГАЛЬНІЙ ВИМОЗІ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОГО РИНКОВОГО НАГЛЯДУ

 

 Подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності нехарчової продукції, до Управління Держпраці в Івано-Франківській області здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1401 «Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду».

Якщо виробникам або розповсюджувачам продукції стало відомо або повинно бути відомо, на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг/розповсюдили, становить ризики для споживачів (користувачів), несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, вони зобов’язані протягом двох робочих днів повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду, в тому числі про вжиті заходи щодо забезпечення безпечності такої продукції за формою (посилання) згідно вище згаданої постанови.

Відповідно до статті 7 Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції. Звернення громадян повинні бути оформлені відповідно до статті 5 Закону України „ Про звернення громадян  ”.

До повідомлення додаються: фотографії товару, відомості, які дають змогу ідентифікувати відповідну продукцію або партію продукції, в тому числі найменування продукції, номер партії або серійні номери (за наявності); повний опис ризику, що становить відповідна продукція; інформація, яка необхідна для відстеження походження відповідної продукції та її обігу; опис заходів,  які були вжиті з метою запобігання ризикам, що становить така продукція для споживачів (користувачів); інша інформація про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції.

Користувачі (споживачі) продукції також мають право звертатися до управління Держпраці в Івано-Франківській області щодо виявленої продукції, яка не відповідає встановленим вимогам та може становити ризик суспільним інтересам. В таких зверненнях (повідомленнях) повинно бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, контактний номер телефону, вид продукції, марка, модель, опис продукції та упаковки, країна походження, відомості про виробника (розповсюджувача), суть повідомлення, фото продукції. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

 

Перелік видів продукції, щодо яких Держпраці здійснює державний ринковий нагляд:

  • Прості посудини високого тиску
  • Ліфти і запобіжні комплектувальні вироби
  • Канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки
  • Обладнання, що працює під тиском
  • Засоби індивідуального захисту
  • Вибухові матеріали промислового призначення
  • Обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі
  • Машини та устаткування
  • Рухоме обладнання, що працює під тиском
  • Знаки безпеки і захисту здоров’я працівників

 

Звернення, яке було оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше десяти днів від дня його надходження.

Разом з цим, споживачі (користувачі) не позбавлені права повідомляти органи державного ринкового нагляду про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки (зокрема, відсутність знаку відповідності технічним регламентам). Повідомлення, що містить інформацію про вид продукції та її виробника або розповсюджувача дає змогу ідентифікувати продукцію, що не відповідає встановленим вимогам безпеки.

 

Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки та звернення можна направити поштою, принести особисто або надіслати на електронну скриньку.

Адреса: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності 67, відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг, контактний номер телефону (0342)53-76-59.

Подати повідомлення можна і на електронну адресу управління Держпраці в Івано-Франківській e-mail:  09if@dsp.gov.ua

 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВА БАЗА З ПИТАНЬ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РИНКОВОГО НАГЛЯДУ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

«Про загальну безпечність нехарчової продукції»

«Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

«Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

«Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції»

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

«Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд»

«Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення»

Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

«Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин»

«Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском»

«Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників»

«Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску»

Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

«Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг»

«Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском»

«Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту»

«Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності»

«Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення»

 

Перелік національних стандартів, які, в разі добровільного застосування, є доказом відповідності продукції вимогам Технічних  регламентів, викладений на офіційному вебсайті  Мінекономрозвитку на сторінці: “Головна » Діяльність » Технічне регулювання » Переліки національних стандартів під технічні регламенти.”


 

Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Фактична та юридична адреса:
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67