Зробити домашньою|Додати в обране
  
---

Запобігання проявам корупції

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом України «Про запобігання корупції».

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також щодо прирівняних до них осіб згідно із Законом «Про запобігання корупції» (далі – «уповноважена особа»). 
 
 
 
Запобігання проявам корупції

Телефони довірита електронні адреси за якими можна звертатися громадянам для оператиного інформування та реагування щодо можливих корупційних правопорушень з боку посадових осіб:

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ:

Поштова адреса: 76018, вул. Незалежності, 67,м. Івано-Франківськ

е-mail: 09if@dsp.gov.ua

телефон (0342) 75-22-29


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14

веб-сайт: http://dsp.gov.ua/

е-mail: Harbar@dsp.gov.ua

телефон (044) 248-74-35


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Поштова адреса: 01103,м. Київ,бульварДружби народів, 28

веб-сайт: http://nazk.gov.ua

телефон +38(044)200-08-30


НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

Поштоваадреса: 03035, м.Київ, вул. Сурікова, 3

веб-сайт:http://www.nabu.gov.ua/

е-mail:info@nabu.gov.ua.

телефон: (044) 246-30-03

 

 

Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця

Закон України"Про запобігання корупції” від 14.10.2014 року № 1700-VII

 

ЗАКОНОДАВСТВО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Конституція України

КонвенціяООН проти корупції

Кримінальнийкодекс України

Права громадян,передбачені Законом України«Про доступ до публічної інформації»

РОЗ’ЯСНЕННЯ, КОМЕНТАРІ

Звернення у правоохоронні органи

Листвід 25.06.2015 р. N 3340/13-15Щодонадання роз’яснення окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»

Роз’ясненняположень антикорупційного законодавства щодообмеження спільної роботи близьких осіб

ДЕКЛАРУВАННЯ

Деклараціяпро майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансовогохарактеру

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНО, ДОХОДИ

Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства

Методичні рекомендаціїз питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

НОВИНИ

Інформацію про можливі протиправні дії, прояви корупції, хабарництво з боку посадових осіб та працівників Управління Держпраці у Івано-Франківській області Ви можете повідомити:
— письмово за адресою: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67;
— електронним листом на адресу: 09if@dsp.gov.ua
— звернутися за телефоном: +38 (0342) 75-22-29, +38(098) 775-53-78 до головного спеціаліста з питаньпротидії корупції Управління – Крупи Миколи Івановича

 

Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Фактична та юридична адреса:
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67